Kontakt

Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda,
Kralja Zvonimira 10,

LOKACIJA TURISTIČKE TOČKE ZA POSJETITELJE:

Izvorište Pećina, Ličko Lešće

53 220 Otočac Hrvatska/Croatia
Tel.: 053 743 050
Fax.: 053 743 050
Mob.: +385 98 973 1639
E-mail: centar-rir@otocac.hr

www.centar-rir.com